Löpande bokföring & ekonomisk redovisning

bokforingBokföringen är viktig för ert företag

Alla som driver någon form av näringsverksamhet, både enskilda personer, företag, föreningar och stiftelser, är bokföringsskyldiga. Det sker hela tiden ekonomiska affärshändelser som ska tas om hand och redovisas på korrekt sätt enligt de lagar och regler som gäller. Det finns också krav från Skatteverket att bokföringen ska vara korrekt ur beskattningssynvinkel.

Låt mig ta hand om ert företags ekonomiredovisning

Förenkla för er genom att låta Camilla J. Redovisning AB ta hand om hela eller delar av den löpande bokföringen. Med stort engagemang och van hand hanterar jag företagets eller föreningens ekonomiska redovisning.

Jag hjälper er med:

  • Löpande bokföring
  • Uppdaterad kund- och leverantörsreskontra
  • Hantera er fakturering
  • Betalningsuppdrag
  • Moms- och arbetsgivardeklarationer

Balansrapport & resultatrapport hjälper er i era beslut

Bokföringen resulterar i en balans- och resultaträkning som löpande hjälper er som företagare i era beslut kring ert företags utveckling.

Kontakta mig redan i dag så att vi gemensamt kommer fram till hur jag bäst hjälper er och ert företag.

  • Tel: 0707 450 358

Auktoriserad redovisningskonsult

Jag, Camilla Johansson, är auktoriserad redovisningskonsult hos SRF-konsulterna vilket innebär att ni som kund kan känna er helt trygga med att lämna er redovisning i mina händer.

Vi är Auktoriserad Redovisningskonsult hos SRF-konsult
Auktoriserade redovisningskonsulter

Förbundet ställer krav på bland annat ansvarsförsäkring och fortbildning vilket är en garanti för att ni i mig har en seriös samarbetspartner.

Camilla J. Redovisning Logo

Camilla J. Redovisning AB
Solvägen 46
241 31 ESLÖV

0707 450 358

facebook
googleplus