Inkomstdeklarationer

Att lämna inkomstdeklaration årligen till Skatteverket är ett lagstadgat kravInkomstdeklaration

Alla företag ska årligen redovisa verksamhetens resultat. Det finns lagstadgade krav på ert företags ekonomiska rapportering, och inkomstdeklaration är ett av dem. Precis som ett årsbokslut efter varje räkenskapsår lämnas till Bolagsverket, lämnas en inkomstdeklaration för ert företag varje år till Skatteverket.

Preliminär F-skatt

Den preliminära inkomstskatten baseras på tidigare års resultat och kan komma att behöva justeras uppåt eller nedåt. Jag hjälper er med den preliminära inkomstdeklarationen löpande under året eller i samband med årsbokslutet. 

Även privata inkomstdeklarationer

Om jag hanterat ditt företags årsbokslut och inkomstdeklaration, kan jag också hjälpa dig som privatperson med din inkomstdeklaration.

Kontakta mig redan i dag så att vi gemensamt kommer fram till hur jag bäst hjälper er och ert företag.

  • Tel: 0707 450 358

Auktoriserad redovisningskonsult

Jag, Camilla Johansson, är auktoriserad redovisningskonsult hos SRF-konsulterna vilket innebär att ni som kund kan känna er helt trygga med att lämna er redovisning i mina händer.

Vi är Auktoriserad Redovisningskonsult hos SRF-konsult
Auktoriserade redovisningskonsulter

Förbundet ställer krav på bland annat ansvarsförsäkring och fortbildning vilket är en garanti för att ni i mig har en seriös samarbetspartner.

Camilla J. Redovisning Logo

Camilla J. Redovisning AB
Solvägen 46
241 31 ESLÖV

0707 450 358

facebook
googleplus