Lönehantering / löneadministration

Löner kan vara väldigt enkla att ta fram, exempelvis i fallet en månadslön med ett källskatteavdrag, men det blir ofta mer komplicerat än så.Viktigt att lönen blir rätt

Det är viktigt att löneadministrationen fungerar på ett tryggt och enkelt sätt för er och era löntagare. Månadslön med ett källskatteavdrag är kanske inte så invecklat men med sjuklöne- och VAB-avdrag, semestrar och andra ledigheter blir det genast mer komplicerat. Kanske finns det reseräkningar som ska hanteras eller löneförmåner i form av tjänstebil eller mat?  När kalenderåret är slut ska lönerna sammanställas och redovisas till Skatteverket i form av kontrolluppgifter. Ofta ska även redovisning av lönesummor skickas till Fora, Alecta m.fl. beroende på vilka avtal som följs.

Säker & effektiv löneadministration

Lönespecifikationer, underlag till bokföring och arbetsgivardeklarationer tas fram, kontrolluppgifter lämnas och om så önskas lämnar jag in rapportering och statistik till olika myndigheter och organisationer för ert företag eller er förening.

Kontakta mig redan i dag så att vi gemensamt kommer fram till hur jag bäst hjälper er och ert företag.

  • Tel: 0707 450 358

Auktoriserad redovisningskonsult

Jag, Camilla Johansson, är auktoriserad redovisningskonsult hos SRF-konsulterna vilket innebär att ni som kund kan känna er helt trygga med att lämna er redovisning i mina händer.

Vi är Auktoriserad Redovisningskonsult hos SRF-konsult
Auktoriserade redovisningskonsulter

Förbundet ställer krav på bland annat ansvarsförsäkring och fortbildning vilket är en garanti för att ni i mig har en seriös samarbetspartner.

Camilla J. Redovisning Logo

Camilla J. Redovisning AB
Solvägen 46
241 31 ESLÖV

0707 450 358

facebook
googleplus